alapítvány

NTP-FTH-16-0066 Felelősek vagyunk magyarságunkért

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Nemzeti Tehetségprogram és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósítottuk 5 alkalmas műhelymunka-sorozatunk, amely az NTP-FTH-16-0066 pályázati azonosítóval rendelkezik. Jelen projektünk célja a fiatal felnőttek társadalmi felelősségvállalásának megerősítése nemzeti öntudatuk és összetartozásunk megerősítése által. A megvalósítás 5 helyszínen, 5 alkalommal, alkalmanként 3 napig tartó műhelymunka-sorozattal történt, alkalmanként 15 fő bevonásával. A bevont fiatalok 20-35 év közötti fiatal felnőttek és hallgatók, határon innen és túlról.

A pályázati program keretében 5 alkalommal szerveztünk műhelymunkát 5 különböző jelentős, magyarországi városba. A részvételi lehetőséget minden külhoni felsőoktatási intézménynek megküldtük. Jelentkezőink határon túlról és az anyaországból is érkeztek.

Első alkalommal Esztergomban töltöttünk egy hétvégét januárban, ahol összeismerkedett a csapat, tartalmas beszélgetéseket folytattunk, megvitattuk, hogy mit is jelent felelős társadalomnak lenni és milyen súlyú társadalmi felelősségvállalásunk határon innen és túl.

Második alkalmat Budapestre szerveztük. A szálláshelyünkön, egy külön teremben, félrevonultan, körbeülve, beszélgetős jelleggel, tréninges formában vitattuk meg magyarságunk megmaradásának kérdését.

Szegeden találkoztuk márciusban. A Holdfényszállás varázslatos és családias külön lakrészében dolgozhattunk, és esténként hagyományainkat ápolva táncolhattunk élő zene mellett.

Pécs régi egyetemi városa teljesen elvarázsolt bennünket, szombat délutáni programként pedig a föld mélyén rejlő csodálatos nemzeti kincsünk, a cseppkőbarlang rejtelmeit fedezhettük föl. Ezen a hétvégén a péntek este és a vasárnap volt a dolgosabb, míg szombat este rögtönzött táncházat is tartottunk.

A záró alkalmat szimbolikusan Szarvasra terveztük, ahol a Tessedik Sámuel Múzeum ajánlotta fel műhelymunkáink helyszínét. Egésznapos műhelymunka után, éjszakába nyúló táncházat rendeztünk a Cervinus Teatrumban, majd vasárnap fájó szívvel tudatosult bennünk, hogy vége a programnak.

Projektünk legfőbb célja a fiatalok társadalmi felelősségvállalásának megerősítése nemzeti identitásuk megerősítése által, az összetartozás és együtt gondolkodás szellemében nemzeti kincseink védelmének és megmaradásának érdekében: együtt gondolkodtunk a lehetséges megoldásokon olyan probléma körökben, mint az elvándorlás, bevándorlás, „magyarkodás”, szélső gondolkodás. Mindezt abban a törekvésben és hitben, hogy nemzeti összetartozásunk által felelősek vagyunk a határainkon innen és túl élő fiatal nemzedék szemléletformálásáért, kötelességünk a radikális nézetek és a gyűlöletbeszéd elleni küzdelemben való részvétel, hogy felelős társadalomként folytassuk a kárpát-medencei itt-tartózkodásunkat.

A fiatalok felelős társadalmi magatartása csak erős öntudaton, nemzeti értékekhez fűzött érzelmeiken alapulhat szilárdan, ezért érezzük fontosnak nemzeti értékeink bemutatását és a műhelymunkák témáját. A foglalkozások elérték céljukat, hiszen az egészséges nemzeti öntudat megtartására helyeztük a hangsúlyt, jelentkezőink pedig mindannyian tenni akaró, lelkes fiatalok, akik számára kiemelten fontos a hagyományőrzés, nyelvápolás és nemzeti megmaradásunk a Kárpát-medencében és azon túl.