alapítvány
Pozsony - Ganümédész-szökőkút

Pozsony - Ganümédész-szökőkút

A szökőkutat Pozsony Első Takarékszövetkezete ajándékozta a városnak, amely kiemelt helyet foglal el a 1886-ban épített Nemzeti Színház épülete előtt, bár a szobrot csak 1888-ben emelték. A feliratok magyar nyelven láthatóak a szobron, bár megalkotója Tilgner Victor nemzetisége vitatott.

 

Tovább olvasom...
Pozsony - Prímás palota

Pozsony - Prímás palota

Pozsony történelmi belvárosának legimpozánsabb épülete a neoklasszicista stílusban épült Prímás palota, amelynek mai formáját 1778 és 81 között Hefele Menyhért vezetésével építették gróf Batthyány József esztergomi érsek kérésére.

Tovább olvasom...
 Balassagyarmat - Vármegyeháza

Balassagyarmat - Vármegyeháza

Az egykori Vármegyeháza adott otthont az 1919. január végi közalkalmazotti gyűlésnek, amely a megszálló cseh csapatok visszaszorításának előkészítő eseményeként tartanak számon. A város lakóinak szívből jövő patriotizmusa méltón kiérdemelte a Civitas Fortissima, azaz a legbátrabb város címet.

Tovább olvasom...
 Balassagyarmat - Városháza

Balassagyarmat - Városháza

Az 1900-as évek elején Balassagyarmat városa megvásárolta a Magyar Királyi Szállót és annak környékét, majd egy pályázat keretében kiválasztották a legjobb tervet a Városháza megépítésére, ám túl költségesnek találták az új épület felépítését, így a meglévőt alakították át Munk Dezső és Schenk Béla vezetésével.

Tovább olvasom...
Vízfő forrásház

Vízfő forrásház

A Vízfő-forrásház egy ma már nem működő forrásház, ipartörténeti műemlék, a magyar organikus éptészet egyik első alkotása. A forrásházat Csete György tervezte. Ma Orfű Község Önkormányzatának tulajdona, a Mecsek Háza Egyesület önkéntesei tartják karban és mutatják be a nagyközönségnek.

Tovább olvasom...
Nagyvárad - Püspöki palota

Nagyvárad - Püspöki palota

Nagy­vá­rad észak­nyu­ga­ti ré­szén, a nagy­ál­lo­más­hoz kö­zel ta­lál­juk a Partium leg­na­gyobb ba­rokk épü­let­együt­tes­ét: a ró­mai ka­­to­li­kus szé­kes­egy­há­zat, ame­lyet II. Já­nos Pál pá­pa 1992-ben ba­silica minor rang­ra emelt, a püs­pö­ki pa­lo­tát és a tíz, egy­eme­le­tes épületből ál­ló Ka­no­nok sort, me­lye­ket egy 56 osz­lo­pos ár­kád­sor köt össze. E cso­dá­la­tos és ha­tal­mas együt­tes a va­la­mi­ko­ri leg­na­gyobb és leg­gaz­da­gabb püs­pök­­sé­günk­re em­lé­kez­tet, mely­nek püs­pö­kei a leg­na­gyobb me­cé­ná­sok, a ma­gyar tu­do­mány le­té­te­mé­nye­sei vol­tak. Az utób­bi idő­ben na­gyon sok szó esett a püs­pö­ki pa­lo­tá­ról: a püs­pök­ség hosszú és ke­mény harc után vis­sza­kap­ta jo­gos tu­laj­do­nát.

Tovább olvasom...
Madar református temploma

Madar református temploma

Komáromtól 21 km-re északkeletre, 131 méteres tengerszint feletti magasságban, a Bátorkeszi-dombság (Erdőhát, 270 m) déli lábánál, a Madari-patak (Modriansky potok) völgyében fekvő kis falucska templomát 2002-ben újították fel.

Tovább olvasom...
Máriafalvai templom

Máriafalvai templom

Mária Mennybemenetele tiszteletére szentelt római katolikus temploma a tartomány legszebb késő gótikus katolikus temploma. Építését 1409-ben a Kanizsaiak kezdték meg gótikus stílusban.

Tovább olvasom...
A zimonyi Hunyadi-torony

A zimonyi Hunyadi-torony

A Hunyadi-torony, egy védett emlékmű és kilátóhely  Belgrád (régi magyaros nevén Nándorfehérvár) Zimony nevű városrészében, a Duna jobb partján. Belgráddal ellentétben Zimony - mint önálló város - az 1920-as  trianoni békediktátumig a történelmi Magyarországhoz tartozott.

 

 

Tovább olvasom...
A Zrínyi család ősi fészke - Zríny

A Zrínyi család ősi fészke - Zríny

Nem messze a bosnyák-horvát határtól, vadregényes dombok ölelésében fekszik a magyar, és a horvát történelemben is fontos szerepet játszó Zrínyi család névadó települése, Zríny. A Zrínyi várból, mely valaha a déli végvárrendszer részeként hosszú ideig védte Magyarországot a töröktől, mára csak csonkok látszanak.

 

 

 

Tovább olvasom...
Marosvásárhely - Kultúrpalota

Marosvásárhely - Kultúrpalota

A marosvásárhelyi Kultúrpalota Erdély legszebb szecessziós épületei közt jegyzik. Díszítésében keveredik a 19. század negyvenes éveiben megszületett történelmi, historizáló igény, a magyar történelem jeles képviselőinek, tetteinek, alkotásainak bemutatása, népművészeti értékeink, formakincsünk megjelenítése és a balladák szövevényes, szimbolikus világát a nemzetközi szecesszió eszközeivel feltáró elbeszélőkedv.

 

Tovább olvasom...
A Trsati vár

A Trsati vár

A Fiumara (ma Rjecine) folyó felett magasodó 140 méter magas dombtetőn helyezkedik el Trsat vára, mely már az ókorban is fontos megfigyelőpontként szolgált, ugyanis innen ellenőrizték a Dalmáciába tartó karavánokat.

Tovább olvasom...
Jurisics Miklós szülőhelye - Zengg

Jurisics Miklós szülőhelye - Zengg

Zengg annak köszönhetően került be a magyar köztudatba hogy, itt látta meg a napvilágot, 1490-ben a kőszegi várkapitány, Jurisics Miklós. A török elleni háborúból jól ismert kőszegi hőst, mind a magyar, mind a horvát nép hősként tiszteli.

Tovább olvasom...
Az aradi szabadság-szobor

Az aradi szabadság-szobor

A népek és nemzetek történelmében a legnevezetesebb események a szabadságért folytatott harcokhoz, a nagy szabadságharcokhoz köthetőek. Így van ez a magyar nemzet életében is. Ezek közül is kiemelkedik az 1848–1849-es magyar szabadságharc.

Tovább olvasom...
Új-Zrínyivár

Új-Zrínyivár

Az egykori Új-Zrínyivár feltételezések szerint a Mura folyó melletti Belezna és Őrtilos Község közt feküdt, azonbelül a Visszafolyó-patak és a Principális csatorna összefolyása környékén.

Tovább olvasom...
Csíkszereda - Mikó vár

Csíkszereda - Mikó vár

A csíkszereda központjában elhelyezkedő Mikó vár, a város legrégebbi épülete. A várat 1623-ban kezdték el építeni Csíkszék főkapitánya - később Bethlen Gábor kincstárnoka - Hídvégi Mikó Ferenc parancsára.

Tovább olvasom...
Kolozsvár - Mátyás király szülőháza

Kolozsvár - Mátyás király szülőháza

A gótikus stílusú Mátyás-ház a város egyik legrégebbi épülete. A ház az 1440-es években Méhfi Jakab jómódú polgár és szőlősgazda tulajdonában volt, rendszerint nála szállt meg Mátyás anyja, Szilágyi Erzsébet, ha Kolozsváron járt. 

Tovább olvasom...
A kisbaconi Benedek Elek-emlékház

A kisbaconi Benedek Elek-emlékház

Az 1969-ben Benedek Elek születésének 110., halálának 40. évfordulója alkalmából felavatott emlékház 1896-ban épült. A 19. századi klasszicista udvarházak mintáját követő földszintes ház oszlopos tornácának timpanonjában a Mari név olvasható, amely Benedek Elek feleségének állít emléket. Az emlékházat kezdetben az író lánya, Benedek Flóra vezette, napjainkban az emlékház vezetője Szabó István és felesége Szabó Réka, az író dédunokája.

Tovább olvasom...
Bodvaji Vashámor

Bodvaji Vashámor

Bodvaj elsősorban arról nevezetes, hogy Gábor Áron itt öntötte a háromszéki önvédelmi harc első ágyúit az 1848-49-es szabadságharc idején

Tovább olvasom...
A gyulafehérvári székesegyház

A gyulafehérvári székesegyház

A gyulafehérvári római katolikus székesegyház a Kárpát-medence egyik legrégibb műemléke, sok átalakításon és viszontagságon ment keresztül, aminek következtében az évszázadok folyamán megjelent építkezési stílusoknak valóságos gyűjteménye lett.

Tovább olvasom...
A Hunyadiak sasfészke - Vajdahunyad

A Hunyadiak sasfészke - Vajdahunyad

Vajdahunyad vára egyértelműen Erdély legimpozánsabb és leglátványosabb, teljesen épen maradt középkori vára, a régió leghíresebb turisztikai látványossága. A lenyűgöző gótikus várkastély, egyik legnagyobb magyar regényírónk, Mikszáth Kálmán szavaival élve a "várak királya".

Tovább olvasom...
Léta vára

Léta vára

Kolozsvár és Torda közt az A3-as autópálya Tordaszentlászlói leágazásától nem messze található Erdély egyik legszebb fekvésű erőssége Magyarléta vára vagy röviden Léta vára. A várat a Jára völgy fölé építették valamikor a XIII. században.

Tovább olvasom...
A nagykárolyi Károlyi-kastély

A nagykárolyi Károlyi-kastély

A nagykárolyi Károlyi-kastély Partium egyik, ha nem a legszebb akstélya, egyben Erdély egyik legszebben felújított főúri rezidenciája. Nem csak a Károlyi családnak állít méltó emléket, bemutatva annak történelmi jelentőségét, hanem kulturális központként a magyarság egyik fontos találkozóhelye.  

Tovább olvasom...
Marosvásárhely - Közigazgatási Palota

Marosvásárhely - Közigazgatási Palota

A marosvásárhelyi Közigazgatási Palota (Maros Megyei Főispánság, románul Palatul Prefecturii) épületét Bernády György polgármester kérésére építették 1905-1907 között. Eredetileg városházaként (polgármesteri hivatalként) funkcionált. Gyakran csak Cifra Palotának hívták, mivel az akkori kisvárosban szokatlan volt az ilyen impozáns épület.

Tovább olvasom...
Segesvár történelmi központja

Segesvár történelmi központja

Segesvár a középkori európai kultúra egyik azon kevés fennmaradt építészeti példája Kelet Európában, melyre méltán büszkék a lakói. A város történelmi központja 1999 óta az UNESCO Világörökséget gazdagítja.

Tovább olvasom...
Nagyvárad - Fekete Sas palota

Nagyvárad - Fekete Sas palota

A nagyváradi Fekete Sas palota a 20. századi Nagyvárad legmodernebb és legnagyobb többfunkciós épületegyüttese volt. Az épületben egy szálloda alagsori kávézóval, üzlethelységek, előadótermek, vendéglő, bank, vigadó és lakások is működtek. Stílusjegyeit tekintve az épület a századfordulóra jellemző szecesszió jegyeit hordozza.

Tovább olvasom...
Körösfői református templom

Körösfői református templom

A Sebes-Körös forrásvidékén, Bánffyhunyadtól 7 km-re található Körösfő községe. A falu melletti dombtetőről őrzi a települést, Kalotaszeg egyik leglátványosabb református temploma, mely négy fiatornyos tornyával, Umling Lőrinc gyönyörűen megfestett fakazettás mennyezetével várja az ide látogatókat.

Tovább olvasom...
A temesvári Hunyadi-kastély

A temesvári Hunyadi-kastély

Temesvár Egyetlen középkori emléke a Hunyadi kastély. Ezt Károly Róbert építtette 1318-ban, és amíg temesvár rövid ideig magyar fővárosként funkkconált a király számára adidg ez az épület volt a király rezidenciája.

Tovább olvasom...
A szegedi dóm

A szegedi dóm

Szeged jelképe, az ország negyedik legnagyobb temploma a neoromán stílusú, gazdag díszítésű, monumentális Fogadalmi Templom Schulek Frigyes tervei alapján épült. A dóm falait borító színpompás díszítés a XX. századi magyar művészet egyik legszebb alkotása.

Tovább olvasom...
Szatmárnémeti - Pannónia Szálló

Szatmárnémeti - Pannónia Szálló

Szatmárnémeti egyik legemblematikusabb szecessziós épülete az egykori Pannónia Szálló, ma Dacia Szálló. Története 1897-ben kezdődött amikor a városi elöljárók körében olyan ötlet vetődött fel, hogy Szállót és Vigadót kéne építeni Szatmárnémeti főterén.

Tovább olvasom...
A vereckei honfoglalási emlékmű

A vereckei honfoglalási emlékmű

A vereckei honfoglalási emlékművet a történelmi Magyarország magyar-lengyel határátkelőhelyén a honfoglalás emlékére építették. A 4 m magas emlék-határkövet 1881 szeptember 4-én avatták fel. Ezt 1896-ban kicserélték egy gránit-obeliszkre.

Tovább olvasom...
A gyulai téglavár

A gyulai téglavár

Közép-Európa egyetlen épségben fennmaradt téglavára, az 1400-as években épült gyönyörű, tóparti gótikus vár Gyula városának jelképe, a Dél-Alföld egyik legnépszerűbb látványossága. Az impozáns erődítmény egy gondozott parkban, egy hangulatos csónakázótó mellett magasodik, közelében találjuk a népszerű gyógyfürdőt, a Gyulai Várfürdőt.

Tovább olvasom...
A szabadkígyósi Wencheim-kastély

A szabadkígyósi Wencheim-kastély

A kis Békés megyei településen rejtőzik a Dél-Alföld legimpozánsabb, legromantikusabb és legépebben megmaradt kastélya a Wenckheim-kastély. A páratlanul szép kastélypark övezte épületnek annyi ablaka van, ahány nap egy évben, annyi szobája ahány hét, és annyi bejárata ahány évszak.

Tovább olvasom...
A makói Hagymatikum fürdő

A makói Hagymatikum fürdő

Makó belvárosának a szívében található a város gyöngyszeme, a 12 ezer négyzetméter alapterülettel, 18 különböző medencével és 7 fajta száraz és 1 infra szaunával és 1 gőzkabinnal Hagymatikum fürdő mely egyben az ország és Európa egyik legkülönlegesebb élmény-, gyógy- és wellness szolgáltatásokat nyújtó fürdőkomplexuma. A hungarikumnak számító vöröshagymájáról elhíresült kisváros impozáns épületét Makovecz Imre tervezte organikus stílusban.

Tovább olvasom...
A máriaradnai zarándoktemplom

A máriaradnai zarándoktemplom

A történelmi Magyarország egyik legfontosabb Mária-kegyhelye, a Maros völgyében fekvő Lippával szemben lévő, impozáns, barokk, kéttornyú máriaradnai kegytemplom. A ferences rendi templom a Maros mente, a Bánság és a szegedi nagytáj központi búcsújáró temploma, amely nemcsak a táj festői szépségével vonz számos hívőt, de a környékbeliek szerint csodák helyszíne is a régmúlt idők óta.

Tovább olvasom...
Az ákosi református templom

Az ákosi református templom

Ákos református temploma a középkori Magyarország familiáris alapítású monostorainak igen korai mintapéldája, csupaszon álló vörös falai és két tornya monumentalitást sugározva uralkodik környezetén. Az erdélyi Szatmár megye egyik legrégebbi temploma. Ez az impozáns, a múlt századfordulón hozzáértéssel, igényesen felújított, eredetileg négytornyúra tervezett, sok évszázad viszontagságait átélt, átvészelt románkori templom nemcsak egyháztörténetünk, hanem nemzetiségünk, az egész magyarság történelmének fontos, értékes, ritka tanúja.

Tovább olvasom...
Kismarton - Eszterházy-kastély

Kismarton - Eszterházy-kastély

A Kismarton közpotnjában fekvő Esterházy-kastély Burgenland legjelentősebb kulturális műemléke. A fényűzően berendezett pompás termekben valósággal megelevenedik a hercegi múlt és az Esterházyak udvari élete. A kastély még ma is a kulturális élet centrumának számít hisz az épület különböző ünnepségek és társadalmi események színhelye. 

Tovább olvasom...
Fraknói vár

Fraknói vár

Fraknó vára a ma már Ausztriához tartozó Burgenlandnak (magyarul Várvidéknek, vagy Őrvidéknek) egyik legszebb, és legépebben fenmaradt vára. A vár a Rozália-hegység keleti nyúlványán, egy magas dolomitsziklán épült emiatt pedig már messziről feltűnik az errejáró utazóknak. A vár egyedülálló építészeti értéke, mesés fekvése, valamint a vármúzeum rendkívül látványos kiállítása együttesen teszik a Fraknói várat Burgenland egyik legértékesebb kulturális örökségévé.

 

Tovább olvasom...
Németújvári vár

Németújvári vár

Németújvár (Güssing) vára az egykori Vas vármegye leglátványosabb vára, ma Dél-Burgenland legnépszerűbb turisztikai nevezetessége. Az Őrségtől nem messze, Szentgotthárdtól 18 km-re magasodik a városka fölé a meredek vulkáni kúpon épült rendkívül impozáns vár. A várfalakról nyíló elbűvölő kiállítás és a vármúzeum gazdag kiállításai teszik a Batthyány család ősi fészkét kihagyhatatlan látnivalóvá.

Tovább olvasom...
Lánzséri vár

Lánzséri vár

Lánzsér (Landsee) Közép-Európa egyik legnagyobb várroma Doborjántól 19 kilométerre nyugatra, Landsee település mellett, a hegytetőn található. Hogy mikor vált a terület legelőször lakottá, azt még nem sikerült megállapítani. Annyi biztos, hogy neve legelőször egy 1158-as keltezésű okiratban tűnik fel, Landesehre formában, amelyből a magyar név is hamarosan megjelenik mint Landzser. 1222-ben már magyar kézen van a vár. Egy 1425. évi okirat tételesen felsorolja, mely települések tartoznak a Garai-birtokhoz.

Tovább olvasom...
Szalónaki vár

Szalónaki vár

1271-ből származó oklevél szerint már ezen a helyen állt a Németújvári család birtokában lévő vár. Később a Kanizsaiaké lett, de közben többször is királyi vár volt az épület. Első fénykorát Baumkirchner András német zsoldosvezér idején élte 1446-1471 között. A várkastélyt kora igényeinek megfelelő pompával építtette ki, ekkor alakult ki a vár körüli település, mely köré városfalat építettek. Ezt a középkori utcarendszert őrzi ma is a falu.

 

Tovább olvasom...
Lékai vár

Lékai vár

A fellegvár a XIII. század elején a német betörések ellen épült királyi várként, a nyugati határvidék egyik első kővára volt. Az évszázadok során több nemesi család kezében is volt, majd a Kanizsai családtól házasság révén került a Nádasdyak tulajdonába. 1535-ben Kanizsai Orsolya hozományaként Nádasdy Tamás kapta meg. Ezt követően közel másfél évszázadon keresztül a Nádasdyak tulajdonában maradt, akik sokat fordítottak a vár javítására és bővítésére. Nádasdy Ferenc országbírót, a Wesselényi-összeesküvésben való részvételéért fő- és jószágvesztésre ítélték, az elkobzott lékai birtokot 1676-ban Esterházy Pál herceg vette meg.

Tovább olvasom...
Kaboldi vízi vár

Kaboldi vízi vár

A kaboldi, gótikus eredtű vízivár a XVI-XVII. Században épült ki mai reneszánsz és kora barokk formájára. A vízivár 1222-1229 között épült. A vár többször cserélt gazdát, végül 1704-ben Esteházy Pál herceg vásárolta meg. Az első írásos feljegyzés a kastélyról 1222-ből való, amikor II. András király a várat Pousa grófnak ajándékozta. Ő építette a várat erőddé.

Tovább olvasom...
Borostyánkői vár

Borostyánkői vár

Nyugati határváraink közül az egyik legfontosabb volt, a már a tatárjárás előtt a XIII. század elején épült erődítmény. A Németújvári, majd a Kanizsai család tulajdona lett, akik építgették, bővítgették, azonban 1532-ben a török csapatok, majd pár évre ár a lőportorony felrobbanása okozott nagy károkat. A XVI. század második felében készültek el ma is látható hatalmas bástyái, de 1617-ben újra felrobbant a Lőportorony, és ez már megpecsételte a régi vár sorsát. A romos részeket újjáépítették, és ez már kastélyszerű megjelenést nyert, majd 1644-től a Batthyány család birtokába került várat a XVIII. században mai formájára bővítették.

Tovább olvasom...
A féltoronyi Harrach-kastély

A féltoronyi Harrach-kastély

A mai magyar határtól alig pár kilométerre található a féltoronyi Harrach-kastély. A barokk stílusú kastélyt gróf Anton Harrach építtette, a munka Lucas v. Hildebrandt vezetésével 1701-ben kezdődött és VI. Károly német-római császár (magyar királyként III.) uralkodásának első évében, 1711-ben fejeződött be.

Tovább olvasom...
A köpcsényi Batthyány-kastély

A köpcsényi Batthyány-kastély

Köpcsény németül Kittlsee falu Ausztriában, Burgenland tartományban, a Nezsideri járásban, bár területének egy részét a II. világháborút követően Csehszlovákiához (később Pozsonyhoz) csatolták. Régi kastélya 12. századi vízivár volt, 1344-től említik, 1529-ben a török pusztította el. Helyére 1552-ben új udvarházat emeltek.

Tovább olvasom...
A nagycenki Széchenyi-kastély

A nagycenki Széchenyi-kastély

A Nógrád megyei Alsószécsénykéről származó Széchényi-család generációkon át szolgálta hazáját. A Szécsényiek politikusként, államférfiként, főpapként és katonaként szereztek érdemeket, ennek elismeréseként grófi címet kaptak. A családi vagyont 1697-ben Szécsényi György érsek, Magyarország prímása alapozta meg. A vagyont testvére, Lőrinc, majd annak leszármazottai örökölték. Ettől kezdve Nagycenk neve szorosan összekapcsolódott a Széchényi-családdal.

Tovább olvasom...
A keszthelyi Festetics-kastély

A keszthelyi Festetics-kastély

A ma múzeumként és rendezvény-központként működő keszthelyi Festetics-kastély Magyarország harmadik legnagyobb, ugyanakkor leglátogatottabb kastélya. Építését Festetics Kristóf kezdte el 1745-ben. Az egyemeletes, 34 helyiséges barokk kastélyt a 18. és 19. században többször átépítették, bővítették. 1769–1770-ben Festetics (III.) Pál, Kristóf fia végeztetett átalakításokat az épületen.

Tovább olvasom...
Tatai vár

Tatai vár

A várat a XIV.-XV. század fordulóján Zsigmond király építtette, az Által-ér vizének felduzzasztásával pedig kialakította az Öreg-tavat. Később Mátyás király reneszánsz szellemben átalakíttatta és bővíttette, csinosította tovább. A vár ekkor élte fénykorát, európai eseményeknek adott otthont, a kor humanistáinak gyülekezőhelye volt. Mátyás király kedvenc pihenőhelye lett Tata, a gerecsei vadászatok alkalmával szívesen időzött falai között.

Tovább olvasom...
A nádasdladányi Nádasdy-kastély

A nádasdladányi Nádasdy-kastély

Székesfehérvár és a Balaton közt félúton, az M7-es autópályától néhány kilométerre található Nádasdladány, mely nem másról mint a Nádasdyak dualizmus kori kastélyáról nevezetes. Az eredeti kisebb kastélyt Nádasdy Ferenc 1873-ban átépíttette és kibővíttette angol gótikus, ún. Tudor stílusban.  Az angol vidék romantikáját idéző épület stílusának kiválasztásában, talán az a legenda is szerepet játszott, mely szerint a Nádasdyak az angol király Edmund (“Ironside”) király leszármazottai.

Tovább olvasom...
Komáromi erődrendszer

Komáromi erődrendszer

Komáromban már a X. század óta állt valamilyen vár, a régi földvár helyén a tatárjárás után építettek erős kővárat, melynek legfontosabb szerepe a török elleni küzdelemben volt. A komáromi vár a magyar végvárrendszer egyik igen fontos eleme volt, a törökök nem is tudták elfoglalni. A XVIII. században Komárom hadászati jelentősége csökkent, a vár fejlesztésével nem igazán törődtek. Jelentősége akkor nőtt meg igazán, mikor a napóleoni háborúk idején I. Ferenc császár Bécsből Komáromba menekült, ő adta ki az utasítást a komáromi erődrendszer nagyszabású kiépítésére.

Tovább olvasom...
A lébényi Szent Jakab templom

A lébényi Szent Jakab templom

A lébényi román stílusú Szent Jakab templom Magyarország egyik legjelentősebb középkori emléke. A templom története Első írásos emléke egy 1208-ban kiadott oklevél, de falai már valószínűleg 1206-ban álltak, hiszen külső falába vésve találjuk ezt az évszámot. Köveit a fertőrákosi kőfejtőből hozták.

Tovább olvasom...
Győr - Városháza

Győr - Városháza

Győr egyik, ha nem a legszebb épülete, a Városháza. A neobarokk U alakú épületet 59 m magas torony koronázza. Az épületet 1896-1898 között építették Hübner Jenő tervei alapján. Az első ismert városháza a XVI. században épült fel, és az eltelt évek alatt többször változtatott helyet. A XIX. század második felében többször felmerült, hogy a városnak egy impozáns és állandó városházára lenne szüksége.

Tovább olvasom...
A zsámbéki romtemplom

A zsámbéki romtemplom

A középkori magyar építészet egyik legszebb emléke a XIII. sz. első felében épült, francia hatásokat tükröző, későromán és kora gótikus stílusjegyeket egyaránt magán viselő monostortemplom romja.

Tovább olvasom...
Az esztergomi bazilika

Az esztergomi bazilika

Az esztergomi Várhegyen magasodó Bazilika hazánk legnagyobb temploma, a magyarországi katolikus egyház főszékesegyháza. A magyar klasszicizmus remekművére a legszebb rálátás a Duna felől, a Mária Valéria-hídról ígérkezik. A magaslaton álló templom és a mellette lévő középkori vár a Dunakanyar meghatározó látványa.

 

Tovább olvasom...
Visegrádi vár

Visegrádi vár

A Dunakanyar szívében a Visegrádi hegység és a Börzsöny közt a Duna jobb partján fekszik a középkori alapítású Visegrád. A városnak a középkorban fontos reprezentatív szerepe volt, hiszen a magyar királyok egyik leggazdagabb palotája állt itt, emellett politikai és hadászati jelentősége sem volt elhanyagolható. Utóbbi szerepét egészen a 17. század végéig megőrizte. A vár két részből áll: az alsó várból és a fellegvárból.

Tovább olvasom...
A pannonhalmi főapátság

A pannonhalmi főapátság

A Világörökség részét képező Pannonhalmi Bencés Főapátság épületegyüttese a Dunántúl egyik legértékesebb, legimpozánsabb építészeti emléke páratlan kulturális és művészeti kincset őriz.

Az ezeréves monostor épületei különböző korok üzenetét őrzik, jelenlegi formájában leginkább klasszicistának nevezhető, de számos középkori eleme is fennmaradt.

Tovább olvasom...
Cseszneki vár

Cseszneki vár

A Bakony hegységében elbújva, egy sziklaszirten láthatóak Csesznek várának festői kőfalai. Ez az erődítményünk az 1241–42-es tatárjárás utáni nagy várépítési korszak szülötte. Az első várat a Bana nembeli Jakab báró, kardhordozómester emeltette egy védelemre kiválóan alkalmas sziklacsúcson. A XIV. század elején a Csák nemzetség vásárolta meg, tőlük cserével Anjou Károly király csatolta az uralkodói birtokokhoz a vadban bővelkedő területet.

Tovább olvasom...
Árva vára

Árva vára

A Felvidék legmerészebb építésű vára, az Árva folyó feletti függőleges sziklabércen magasodó Árva vára, 400 éve változatlan formában őrzi a Lengyelországba tartó fő útvonalat. A történelmi Magyarország északi határán épült sasfészek ma Szlovákia egyik legnépszerűbb látnivalója.

Tovább olvasom...
Csák Máté uradalmának székhelye - Trencsényi vár

Csák Máté uradalmának székhelye - Trencsényi vár

Az  vár Trencsén városának, de talán az egész Vág mentének legnagyszerűbb látnivalója. Trencsén várának neve szinte egybeforr a fékevesztett rablóbáró, a vaskézzel uralkodó nagyhatalmú kiskirály Csák Máté nevével. Az egykor szinte az egész Felvidéken uralkodó gátlástalan főúr sasfészke stratégiai erősségként dacolt az Anjou uralkodóházzal és a pápai kiközösítéssel, falain belül gazdája mindenkoron a környék igazi urának érezhette magát.

 

Tovább olvasom...
A bajmóci várkastély

A bajmóci várkastély

 

Az egész Felvidék legnépszerűbb és leglátványosabb várkastélya az ősparkkal övezett domb tetején álló festői, romantikus stílusú bajmóci kastély. A múltban a leghíresebb nemesi családok birtokolták, miközben az utolsó tulajdonosa a Pálfi család volt. Pálfi János gróf a 19. század végén az egész objektumot Hubert J. budapesti műépítésszel átalakíttatta a közép-franciaországi Loira folyó mellett álló várak mintájára.

Tovább olvasom...
Nedeci vár

Nedeci vár

A nedeci várát Berzeviczy Kakas építtette 1310 körül és a palocsai, ólublói és szepeshelyi várak mellett, magyar királyság északi határ védelmét látta el, ami azért is volt kulcsfonotsságú mert a lengyel-magyar határ csak a XIII. század vége és a XIV. század eleje közt állandósult a Bialka, pienini Dunajec és középső Poprád vonalán. A fokozatosan bővülő erődítény a közel hétszáz éves fennállása alatt végig lakott volt, miközben nagyon sokszor gazdát cserélt.

Tovább olvasom...
A bártfai Szent Egyed-bazilika

A bártfai Szent Egyed-bazilika

A bártfai Szent Egyed-templom a város legjelentősebb műemléke az UNESCO Világörökség része. Az aranyművesek védőszentjének nevét viselő templom a Felvidék egyik leggazdagabb középkori eredetű székesegyháza, melyben tizenegy eredeti gótikus szárnyas oltárt őriznek. Az átfogó városrekonstrukció nemcsak Bártfa meseszép főterét, hanem a gótikus bazilikát is újjávarázsolta.

 

Tovább olvasom...
Kassa - Szent Erzsébet dóm

Kassa - Szent Erzsébet dóm

A fennmaradt gótikus templomok sorában a kassai dóm, vagy teljes nevén a Szent Erzsébet-székesegyház a felvidéki Kassa városának szimbóluma, ami nemcsak a régió, de a közép-európai egyházi építészet kétségkívül párját ritkító alkotása. A templom legszebb és legértékesebb műkincse a gazdagon díszített gótikus főoltár, legnépszerűbb látnivalója pedig vezérlő fejedelmünk II. Rákóczi Ferenc kriptája.

Tovább olvasom...
Kassa - Rodostói ház

Kassa - Rodostói ház

Kassa magyarok által egyik leglátogatottabb nevezetessége Rákóczi fejedelem rodostói házának a pontos másolata, mely a középkori városfal erődrendszerének legrégebben megmaradt részlete, a Hóhérbástya udvarában áll. 1943-ban építették fel a fejedelem ebédlőházának mását, mely ma a Kelet-Szlovákiai Múzeum népszerű kiállításaként mutatja be a szabadságharc vezetőjének mindennapjait, személyes tárgyait – a rodostói kelet hangulatával fűszerezve. Ferenc József császár engedélye után, a magyar országgyűlés döntésére, 1906-ban II.Rákóczi Ferenc fejedelem hamvait hazaszállították, Kassán a Szent Erzsébet-dóm kriptájában helyezték örök nyugalomra.

Tovább olvasom...
Velemér Árpád-kori temploma

Velemér Árpád-kori temploma

A kis őrségi falu, Velemér büszkélkedhet Magyarország egyik legjelentősebb középkori román stílusú műemlékével, a Szentháromság-templommal. A kora gótikus templom belső falait díszítő freskók hazánk legteljesebb épségben fennmaradt középkori falfestményei.

Tovább olvasom...
Jáki templom

Jáki templom

Magyarország legjobb állapotban fennmaradt, leghíresebb román kori temploma a jáki templom. Ez a fenséges templom, mely az Árpád-házi királyok korából maradt meg, igazi dísze a környéknek és nem mellesleg az egyik legfontosabb, Európa-hírű egyházi műemlékünk.

Tovább olvasom...
A tiszadobi Andrássy-kastély

A tiszadobi Andrássy-kastély

Hazánk egyik legszebb kastélya, a tiszadobi Andrássy-kastély a magyarországi historizáló építészet legjobban sikerült alkotása. A teljes felújítás után 2015 decemberében megnyílt romantikus stílusú kastély, hangulatos, korhű enteriőrjeivel, ősfás parkjával és sövénylabirintusával a régió legnagyobb látványosságai közé tartozik.

Tovább olvasom...
Az edelényi L`Huillier-Coburg kastély

Az edelényi L`Huillier-Coburg kastély

Az edelényi L'Huillier-Coburg kastély az ország hetedik legnagyobb kastélya, a magyarországi kora barokk építészet kiemelkedő emléke. A Bódva szigetén álló kastélyt freskókkal díszített helyiségei teszik különlegessé.

A turisztikailag némiképp légüres térben, a Bükki és az Aggteleki Nemzeti Park között álló hányattatott sorsú kastély nagyszabású felújításon megy keresztül, a tervek szerint 2014-ben nyíló Edelényi Kastélysziget a régió egyik legnagyobb attrakciója lett.

Tovább olvasom...
Debrecen - Református Nagytemplom

Debrecen - Református Nagytemplom

A debreceni Református Nagytemplom az ország egyik legszebb klasszicista stílusú épülete, egyben Debrecen jelképe, és a magyar reformátusok szimbolikus jelentőségű főtemploma. Építészeti jelentősége mellett befolyásos történelmi események színhelye is volt, ami tovább emeli a templom jelentőségét.

 

Tovább olvasom...
Diósgyőri vár

Diósgyőri vár

A négy saroktornyos, jellegzetes formájú diósgyőri vár Miskolc belvárosától pár kilométerre található. A középkorban királynék várának is nevezett masszív gótikus erődítményt 2014-ben nyitották meg újra, immár teljesen felújítva, újjáépítve, rendkívül gazdag programkínálattal várja a látogatókat.

Tovább olvasom...
A gácsi Forgács-kastély

A gácsi Forgács-kastély

A Gácsi-vár 1612-ből származik, Gács községében található. Elhelyezkedését tekintve magányos erdős dombon fekszik. A vár panorámája valóságos mesekép, a kastély ablakából 15 környező falu, valamint megfelelő látási viszonyok között, a Magas-Tátra néhány csúcsának lenyűgöző képe tárul a látogató szeme elé. A kastély erdős parkja 13 hektáron terül el, található benne mesterséges tó is.

Tovább olvasom...
Budapest - Országház

Budapest - Országház

Az Országház eklektikus, a Duna-part mentén hosszan elnyúló épületét Steindl Imre tervezte. Nemcsak látványa, méretei is lenyűgözőek: 268 méter hosszú és 118 méter széles. A kupolacsarnokban látható a magyar korona és a koronázási ékszerek. A vezetéssel látogatható épületben kapott helyet a nyilvános Országgyűlési Könyvtár is.

Tovább olvasom...
Budapest - Vajdahunyadvár

Budapest - Vajdahunyadvár

A millenniumi ünnepségeket 1896-ban nagyszabású kiállítással ünnepelték a Városligetben. Az egyik legnépszerűbb látnivaló az Alpár Ignác által tervezett épületcsoport volt, amely az ezer év különböző építészeti stílusai szerint készült el. Egy-egy eleme valóságos műemlékek másolatai voltak. Az ünnepségek után lebontották az ideiglenes építményt, de az építmény annyira népszerű lett, hogy utána tartósabb anyagokból 1907-ben újraépítették. Nevét az erdélyi Vajdahunyad váráról kapta, mert legnagyobb, leghangsúlyosabb gótikus részét erről a várról mintázta az építész.

Tovább olvasom...
A turai Schossberger-kastély

A turai Schossberger-kastély

A franciaországi Loire völgyének hangulatát varázsolja a turai neoreneszánsz stílusú kastély a Galga vidékére, Pest megye keleti szegletébe. A kívülről elképesztően romantikus, festői Schossberger kastély a francia reneszánsz kastélyokat idéző megjelenésével, nem véletlenül népszerű filmforgatási helyszín.

Tovább olvasom...
Gödöllői Királyi Kastély

Gödöllői Királyi Kastély

Magyarország egyik legnagyobb és legimpozánsabb barokk kastélya Budapest környékének legérdekesebb látnivalója, történelmi és műemléki szempontból is kiemelkedő értéke. Építtetője, a 18. sz. egyik legtekintélyesebb magyar főura, Mária Terézia kancelláriaminisztere, Grassalkovich Antal. A család férfiágának kihalása (1841) után a kastélynak több tulajdonosa is volt, majd egy belga banktól 1867-ben, a kiegyezés örömünnepe alkalmával, a kincstár megvásárolta a kastélyt, hogy mint királyi pihenőkastélyt Ferenc József és Erzsébet királynő rendelkezésére bocsássa.

Tovább olvasom...
A betléri Andrássy-kastély

A betléri Andrássy-kastély

A történelmi Magyarország egyik legnagyobb épségben fennmaradt, eredeti bútorokkal berendezett kastélya, a Gömör-Tornai Karszt északi részén, a mai Szlovákia területén, Rozsnyótól néhány km-re északra Betléren (Betliar) található. Az Andrássyak egykori vadászkastélyában berendezett páratlanul gazdag enteriőrkiállítás mellett a régió egyik legszebb kastélyparkja teszi teljessé az élményt.

 

Tovább olvasom...
Budapest - Budavári Palota

Budapest - Budavári Palota

Fővárosunk egyik jelképe, a Duna-parti panorámát meghatározó budai Várhegy tetején fekvő Várnegyed déli oldalán magasodik a jellegzetes kupolájáról messziről felismerhető Budavári Palota. Az egykori királyi rezidenciaként szolgáló hatalmas épületegyüttesben ma két múzeum és az ország első számú könyvtára található.

Tovább olvasom...
Egri vár

Egri vár

Eger vára mind a magyar történelem, mind a kultúra egyik meghatározó építménye. Magyarország leghíresebb törökkori vára számos érdekes kiállításnak ad otthont. Lenyűgözőek a város fölé magasodó impozáns falak, melyek között ezer év kultúrtörténeti emlékeit találjuk. A vár elsősorban Gárdonyi Géza híres regényének, az Egri Csillagoknak, ill. az abból készült filmnek köszönheti népszerűségét.

Tovább olvasom...