alapítvány

A temesvári Hunyadi-kastély

 

Temesvár egyetlen középkori emléke a Hunyadi kastély. Ezt Károly Róbert építtette 1318-ban, és amíg a kiskirályok elleni harcok miatt Temesvár városa rövid ideig magyar fővárosként funkcionált a magyar királyi udvar számára, adidg ez az épület volt a király rezidenciája.

Az épületet később többször átalakítatták, elsőször 1443-ban Hunyadi János. Az 1446. június 5-én Magyarország kormányzójává választott Hunyadi János 1447-ben Mária menybemenetele ünnepén, augusztus 15-én költözött be a temesvári új várkastélyba, amikor családját is elhozta Kolozsvárról, ahol erdélyi vajdasága idején lakott. Temesvárról küldte Csupor Pétert Moldvába, hogy katonáival a berzenkedő fejedelmet megfenyítse, jobb belátásra kényszerítse. Temesvárról indult hadaival Hunyadi János 1448-ban a balsikerű rigómezei csatába, ahol fogságba is esett. Kiszabadulása után, 1449- ben ugyancsak Temesvárra tért vissza.

 

A térség történetíróinak egyik legkiválóbbika, dr. Szentkláray Jenő szerint Hunyadi János „pilótákra”, facölöpökre rakatta a várkastély alapjait. A történeti adatok és leírások azt tanúsítják, hogy a néhai Hunyadi-kastély magas parteren nyugvó kétemeletes épület volt, mintegy 35-40 méternyi derékszöget alkotó udvar körül építve. A főfrontja északkeletre nézett. Itt volt a kétsoros oszlopzat által hajókra tagolt csúcsíves lovagterem, hol a tanácskozásokat, vigalmakat tartották.

A lovagtermen túl és attól folyosóval elválasztva, a Lloyd-palotára néző nyugati szárny első emeletén volt a várpalota házi kápolnája, a történelmi nevezetességű szentély, melyben V. László király 1456. nov. 23-án az ifjú Hunyadiak pártfogását esküvel fogadta. A földszinten sorakoztak a kaputól jobbra-balra, az egész udvar körül, ívezett folyosó alatt a palotaőrség termei, a börtönök, istállók és kocsiszínek. Az első emelet keleti és déli szárnyán lakott a palotaúr, kinek lakosztályához csatlakozott az ún. asszonyház. A második emelet a vendégeknek, udvari tiszteknek és cselédségnek volt fenntartva.

 

1719-ben miután a várkastélyt elfoglalták a töröktől, kaszárnyaként állítják helyre, majd 1851-ben, mivel az 1849–es ostrom alatt rommá lett, renoválták. Mai formája nagyjából azonos az egykorival. 1947 óta itt székel a Bánság múzeuma.

Magán a kastélyon egyetlen felirat sincs, amely a Hunyadiakra utalna, pedig a helybeliek románul is ezzel a névvel illetik (Castelul Huniade).

 

Szöveg forrása: 1 2 3

Képek forrása: 1 2 3 4