alapítvány

Kolozsvár - Mátyás király szülőháza

A gótikus stílusú Mátyás-ház a város egyik legrégebbi épülete. A ház az 1440-es években Méhfi Jakab jómódú polgár és szőlősgazda tulajdonában volt, rendszerint nála szállt meg Mátyás anyja, Szilágyi Erzsébet, ha Kolozsváron járt. Itt született 1443. február 24 Hunyadi János második fia, Mátyás.

A ház Méhfiről vejére, Kolb Istvánra öröklődött, és 1467. szeptember 28-án a király minden adó alól felmentette. Ez olyan kiváltság volt, amely rendkívül értékesssé tette az épületet, és  biztosította aránylag változatlan fennmaradását.

Amikor 1740 körül az örökösök eladták, a város élt elővásárlási jogával. Majd a legkülönbözőbb rendeltetésekkel használták: volt átszállított foglyok "transzportháza", majd katonai kórház is. 

A ház iránti érdeklődést Ferenc József keltette fel 1887. évi látogatása során. Amikor is egy séta alkalmával bemutatták neki a házat, mint Mátyás király szülőházát. Ferenc József elcsodálkozott és méltatlannak tartotta, hogy még egy emléktábla sem őrzi Mátyás emlékét. Adott 400 forintot a városnak, hogy emléktáblát készíttessenek a ház falára. Az emléktáblát 1889. szeptember 2-án avatták fel. Zala György készítette Pákai Lajos tervei szerint. A ház első helyreállítására 1899 körül került sor, azt követően, hogy a katonaságot kiköltöztették a házból. 

Napjainkban I. Andreescu Művészeti Akadémia székházaként működik.

 

Képek forrása: 1 2 3 4