alapítvány

Marosvásárhely - Kultúrpalota

 

A marosvásárhelyi Kultúrpalota Erdély legszebb szecessziós épületei közt jegyzik. Díszítésében keveredik a 19. század negyvenes éveiben megszületett történelmi, historizáló igény, a magyar történelem jeles képviselőinek, tetteinek, alkotásainak bemutatása, népművészeti értékeink, formakincsünk megjelenítése és a balladák szövevényes, szimbolikus világát a nemzetközi szecesszió eszközeivel feltáró elbeszélőkedv.

 

Az épület a mellettelévő városházával együtt, 1911-1913 között épült Bernády György marosvásárhelyi polgármester nagyszabású városépítési programjának részeként, Komor Marcell és Jakab Dezső építészek tervei alapján magyaros-szecessziós stílusban. A Kultúrpalota megépítésével a polgármester célja a város kulturális felemelése és a magyar nemzeti azonosságtudat erősítése volt.

Az épület külső és belső díszítésében a századforduló környékének legismertebb magyar művészei, a gödöllői művésztelep alkotói vettek részt. Legfőbb céljuk az volt, hogy az akkor divatos szecessziós stílust a magyar népművészet hagyományaival sikeresen ötvözzék. A palota külső homlokzatát Körösfői-Kriesch Aladár (1863-1920) tervei alapján készült mozaikok, szobrok díszítik. Az egyik legismertebb mű a Hódolat Hungáriának címet viseli, közepén a Magyarországot jelképező nőalak ül, fején a koronával, mellette pedig a magyar történelem kiemelkedő alakjait láthatjuk. Az épület tetejét a pécsi Zsolnay-gyár színes zománccserepei fedik.

 

Bernády György polgármester az épület megnyitóján elhangzott beszédében a következőképpen foglalta össze a Kultúrpalotát illető célkitűzéseit:

„...A tervezendő műnek minden ízében magyarnak kel lennie, (...) a magyar történetből és a székely népmondákból merített tárgyú képző- és iparművészeti remekek kincsesházának kell lennie, hogy az abban elhelyezett intézmények a tudós és írástudatlan, a hatalmas és alacsony sorban levő, a gazdag és szegény előtt egyaránt nyitva kell lenniök, és hogy ez intézmények révén kell annak az elválasztó falnak a lerombolására az első csákányütést megtenni, amely a magyar társadalmi osztályokat elkülöníti, s a magyarság megerősödésének alapját képező egységes, demokratikus társadalom szervezését lehetetlenné teszi.”

 

Bernády a köznek szánt művelődési intézmény hatásáról és összefogó erejéről szóló beszédében kifejezte szándékát: az egész embert nevelő, minden művészi ágazatot kibontakoztató közösségi terek létrehozását.Az azóta eltelt idő igazolta Bernády törekvéseinek megvalósulását. A Kultúrpalota, átadása óta központi szerepet tölt be a marosvásárhelyi magyar közösség kulturális életében.

 

A Kultúrpalotában működő intézményekről és programokról az épülethez tartozó honlapon itt találhatnak.

 

Szöveg forrása: 1 2 

Képek forrása: 1 2 3 4