Pozitív gondolkodású magyar közösség a gyarapodásért!

És miért a gyarapodásért? Mert ha elfogynak a magyar emberek akkor minden érték feleslegessé válik, eltűnik, legjobb esetben a múzeumba kerül mementóul annak, hogy létezett egy magyar világ, nép és ország egykoron. Ezért egy olyan közösségépítést kezdtünk el, amelynek a legfőbb célja a magyarság fogyásának gyarapodásba fordítása, ezáltal a magyar nép erősítése a Magyarországon, a Kárpát-medencében és az egész világban azáltal, hogy a többgenerációs nagycsalád ismét a gondolkodásunk középpontjába kerül és sok-sok gyermek felnevelésére kerül sor.

Alapítványunk működése során határozottan építhetünk megkérdőjelezhetetlen alapértékeinkre, melyet víziónk és küldetésünk képvisel. Tagjaink, önkénteseink motiváltsága és erős jövőképünk a garancia céljaink megvalósításában. További fejlődésünk érdekében műhelymunkáinkon és kommunikációs csatornáinkon keresztül minél több embert kívánunk elérni. Tevékenységünk során különösen figyelünk politikai semlegességünk megőrzésére, és törekszünk elkerülni a „divatmagyarkodást”.

Küldetésünknek jövőképünk valóra váltását tartjuk.

  • Egyéni felelősségvállalásunkkal,
  • Teljes hitünkkel, pozitív hozzáállásunkkal,
  • Közösségi szerepvállalásunkkal,
  • Szeretetben, békében, alázattal, kitartással,
  • Szakmailag a lehető legmagasabb szinten működve!

Őrzőink száma évről évre gyarapodik, folyamatos növekedést szeretnénk elérni az idő előrehaladtával.

Jövőképünk

Minden fejlődő nemzetre a népességfogyás jellemző. Úgy gondoljuk, hogy kitartó munkával és közösségépítéssel el tudjuk érni, hogy az előrejelzésekkel ellentétben a magyarság ne fogyjon tovább, hanem növekedjen.

Jövőképünk részei:

  • Gyarapodásra képes közösséget építeni
  • Hitet, öntudatot, végső soron egy nagyon erős összetartozásra késztető identitás tudatot adni a közösséget alkotóknak, így magának a közösségnek
  • Egyszerű, de jók követhető kereteket, normarendszert teremteni a közösség tagjainak életviteléhez
  • Stabil gazdasági erőt létrehozni az egyén és a közösség számára a gyarapodás biztosítása érdekében

Jövőképünk egyszerűen