Sztárai Mihály öröksége

„Amikor 1544-ben Sztárai Mihálynak „Az Isten emberének szépen csengő hangja Laskó magas kerek dombjának góth modorban épült és csúcsáig szilárd anyagú sugár toronnyal ékeskedő templomában hangzott föl legelőször”(1), nemcsak a templomnak lett új pásztora, hanem az iskola is új tanítót kapott.”

A Laskón töltött 16 év alatt több, mint száz szlavóniai és baranyai református egyházat szervezett. Több, általában élőszóban előadható művet írt: gyülekezeti énekeket, vallásos históriákat, drámákat, és prédikációkat. Fordításai a legjelentősebbek művei közül. „Fordításai természetesen nem az eredetinek modern értelemben hű tolmácsolásai: Sztárai is, mint többi kortársa, a zsoltárokat keresztény szellemben magyarította és aktualizálta, az olyan részleteket pedig, amelyek nem illettek bele gondolatmenetébe, egyszerűen elhagyta.(…) Sztárai legszebb parafrázisait a 24., 26., 74. és 94. zsoltár nyomán írta.”(2)

Források (1) és (2)

Képek forrása: 12