Rákóczi szülőhelye – Borsi várkastély

II. Rákóczi Ferenc különösen kedves a Felvidéken élő magyarok számára, hiszen száműzetése előtti
évek jelentős részét töltötte a mai Szlovákia területén. Szülőhelyét a Sátoraljaújhelytől légvonalban
alig 3-4 kilométerre lévő Borsi községben találjuk. A falu szélén lévő várban látta mega napvilágot,
1676-ban. A kastély Rákóczi születésének idején még fiatalnak volt mondható, hiszen csak a XVI.
században építették.

Maga a falu azonban jóval régebbi. A források először 1221-ben a sárospataki vár tartozékaként
„Terra Borsu”néven említik. A falu nevét Bors vezértől származtatják. A mostani várkastély helyén
valószínűleg Perényi Gábor familiárisa Henyey Miklós ónodi, majd később füzéri várnagy építtetett
egy udvarházat. 1579 körül akkori tulajdonosa Zeleméri Kamarás Iván tokaji várkapitány az udvarház
helyén várat épít, melyet házasság útján 1602-ben Lórántffy Mihály szerez meg, a híres Lórántffy
Zsuzsanna édesapja.

A Rákóczi birtokok közé I. Rákóczy György és Lorántffy Zsuzsanna házassága révén került. 1644-ben
Esterházy nádor I. Rákóczi György ellen vonuló serege elfoglalta a várkastélyt és feldúlta. A várkastély
bővítését feltehetően Lorántffy Zsuzsanna végeztette el. Ekkor épült a déli, női szárny. Ekkoriban a
Rákóczi család kedvelt tartózkodási helyeinek egyike a vár.

1678-ban tűz martaléka lesz az erőd, mely egy 1694-es feljegyzés szerint még romlott állapotában is
kiérdemelte a “fejedelmi kastély” titulust.

A szatmári béke után a kastély Rákóczi Julianna férje, Aspremont Henrik tulajdonába került.

1892-ben a gróf Széchenyiektől vásárolta meg 100 000 forintért idősebb hg. Windischgrätz Lajos
lovassági tábornok. A kastély felújításában a halála megakadályozta.

1920-ban a Trianoni békediktátum következtében a falu, és a kastély Csehszlovákiához került.

A kastéllyal kapcsolatos műemlékvédelmi tevékenység kezdete az 1930-1940-es évek fordulójára
esik. Az akkori Műemlékek Országos Bizottsága Lux Kálmán és Géza tervei szerint múzeummá kívánta
alakíttatni az épületet.

A II. világháború után ismét Csehszlovákiáé lett Borsi. A 70-es évekig lakásként és raktárként hasznosították.

A nemzeti emlékhelyeink közé tartozó, jelenleg U alakú kastély valaha azonban egyszárnyú épület
sokáig siralmasan elhanyagolt állapotban volt. 1998-ban a kastély megmentése és felújítása
érdekében Szlovákia és Magyarország műemlékvédő szervezeteinek együttműködésében 1998-ban
kezdődött el. A munkálatok a 2000-es évek elején pénzügyi források hiánya miatt megszakadtak,
majd 2017-ben Magyarország kormánya 805 millió Ft támogatást nyújtott a felújítás első ütemének
megvalósítására, amely a kastély teljes körű szerkezeti helyreállítását, valamint a kő- és falkép-restaurátori munkálatok elvégzését biztosítja.

2018. szeptember 26-án elkezdődtek a kastély felújjítását pedig 2021 júniusától látogatható.

Felhasznált Irodalom:
https://www.youtube.com/watch?v=XqW6HniSqn4