Létezik és virágzik az Őrzők Szövetsége, egy pozitív gondolkodású magyar közösség a gyarapodásért.

A Kárpát-medencei Értékmentő Alapítvány (KÉRA) 2012-ben jött létre, amikor is egy baráti társaság eldöntötte, hogy tenni szeretne a magyarság megmaradásáért, gyarapodásáért. Az Alapítvány elsődleges célja, hogy közösségteremtő tevékenységével fogja össze a magyarokat a Kárpát-medencében, ki-ki a saját környezetében, tudatosan építve jövőjét.

Alapítványunk alaptevékenysége a Kárpát-medencei értékek számba vétele, megőrzése és átadása az utókornak, valamint egy erős együttműködési háló kialakítása a kárpát-medencei magyar szervezetek között.

Amióta az Alapítvány elkezdte tevékenységét, több magyarországi és határon túli fiatal és fiatal felnőtt csatlakozott hozzánk, akár eszmei és erkölcsi egyetértés szintjén, akár tevékenyen.

2015-ben kezdtük tárgyalásainkat az ország határain túl. Mára már több külhoni magyar szervezettel és egyházzal tartjuk a kapcsolatot Erdélyben, a Felvidéken és a Délvidéken, jó kapcsolatot ápolunk a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelemtudományi Tanszékével és hallgatói önkormányzataival, valamint az ungvári székhellyel rendelkező Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségével. Működésünk alapja e kötelékek megtartása és újabb kapcsolatok kialakítása. Az Alapítvány 2017 és 2018 években gyors és jelentős fejlődésen ment keresztül. A fejlődés elsődleges motorjai azok a műhelymunkák, melyeket immár több éve végzünk.

Alapítványunk későbbi működése során a hangsúlyt a rendszeres működés megvalósítására, a központi munkaszervezet hatékony koordináló munkavégzésére és az Őrzők Szövetségének a továbbépítésére helyezte, s mindháromban jelentős előrelépéseket tudhatunk a magunkénak. Évente 5-10 műhelymunkát tartottunk az elmúlt időszakban, ezzel mintegy 150 főt tudtunk a Kárpát-medencében közvetlenül elérni. Közösségünket a műhelymunkáinkon résztvevő személyek, Őrzők, önkéntesek és családtagjaik, barátaik alkotják.

Mottónk: Pozitív gondolkodású magyar közösség a gyarapodásért!

És miért a gyarapodásért? Mert ha elfogynak a magyar emberek akkor minden érték feleslegessé válik, eltűnik, legjobb esetben a múzeumba kerül mementóul annak, hogy létezett egy magyar világ, nép és ország egykoron. Ezért egy olyan közösségépítést kezdtünk el, amelynek a legfőbb célja a magyarság fogyásának gyarapodásba fordítása, ezáltal a magyar nép erősítése a Magyarországon, a Kárpát-medencében és az egész világban azáltal, hogy a többgenerációs nagycsalád ismét a gondolkodásunk középpontjába kerül és sok-sok gyermek felnevelésére kerül sor.

Támogatóink

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Tehetség Program
Csoóri Sándor Alap
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Nemzeti Kulturális Alap