Kolozsvár – Házsongárdi temető

A kolozsvári főtértől pár percre fekvő házsongárdi temető Európa egyik legrégebbi temetőjeként nemcsak a sok évszázados magyar írásbeliség nagyjainak végső nyughelye, de az egykori békés együttélés mintapéldája az utókor számára. …

Ács Gedeon sírja

Ács Gedeon Kossuth Lajos tábori lelkésze volt, aki követte őt az emigrációba, 1861-ben visszatért Csúzára. A drávaszögben született és itt is hunyt el, sírja Csúzán található, ahol református lelkészként tevékenykedett. …

Sztárai Mihály öröksége

„Amikor 1544-ben Sztárai Mihálynak „Az Isten emberének szépen csengő hangja Laskó magas kerek dombjának góth modorban épült és csúcsáig szilárd anyagú sugár toronnyal ékeskedő templomában hangzott föl legelőször”(1), nemcsak a …

A laskói iskola

„A’ Laskói Oskolát hihető Sztáray Mihály fundálta, ki maga tanított, énekelt és Prédikált Laskón.” Olvasható Ach László 1821-ben kelt laskói krónikájában. De az első írásos emlék az iskola fennállásáról a …