Augusztus 20-i ünnepnap

Augusztus 20-a különleges nap a magyarok életében. Ezen a napon ugyanis három különböző
ünnepre is megemlékezünk. Az első egy vallási ünnep Szent István király ünnepe, a második egy
nemzeti ünnep mellyel Magyarország alapítására emlékezünk, a harmadik ünnep pedig a mezőgazdasági munkákkal van összefüggésben. Ezen a napon fejeződtek be az aratások, így az új kenyér ünnepét is ezen a napon tartották meg.


ESZTERHÉJ-PROGRAM

MONDÓKÁK, MESÉK, NYELVTÖRŐK. Ezekkel és más egyéb eszközökkel, mint például zene és festészet segítik és teszik
színessé, játékossá a tanulást az Eszterhéj videók a gyermekek számára. Az óvodás korú gyerekeknek készült kisfilmek
komplex, fejlesztő feladatokat tartalmaznak, melyek könnyen beilleszthetőek bármilyen óvodai programba.

Kópé Góbé Tanoda

2021 januárjában megnyitotta kapuit Csíkszeredán a Székelyföldi Kópé Góbé Tanoda, ahol Iskola
utáni (After School), magyar nyelvű foglalkozásokat biztosítanak vegyes korosztálynak.

Kolozsvár – Házsongárdi temető

A kolozsvári főtértől pár percre fekvő házsongárdi temető Európa egyik legrégebbi temetőjeként nemcsak a sok évszázados magyar írásbeliség nagyjainak végső nyughelye, de az egykori békés együttélés mintapéldája az utókor számára. …

Ács Gedeon sírja

Ács Gedeon Kossuth Lajos tábori lelkésze volt, aki követte őt az emigrációba, 1861-ben visszatért Csúzára. A drávaszögben született és itt is hunyt el, sírja Csúzán található, ahol református lelkészként tevékenykedett. …

Sztárai Mihály öröksége

„Amikor 1544-ben Sztárai Mihálynak „Az Isten emberének szépen csengő hangja Laskó magas kerek dombjának góth modorban épült és csúcsáig szilárd anyagú sugár toronnyal ékeskedő templomában hangzott föl legelőször”(1), nemcsak a …

A laskói iskola

„A’ Laskói Oskolát hihető Sztáray Mihály fundálta, ki maga tanított, énekelt és Prédikált Laskón.” Olvasható Ach László 1821-ben kelt laskói krónikájában. De az első írásos emlék az iskola fennállásáról a …