A nagybányai festőiskola

A nagybányai festőiskola a modern magyar festészetet elindító mozgalom, mely az 1896-ban a nagybányai művésztelepen bontakozott ki, majd csak a második világháború vetett véget működésének. A művésztelep 1902-től szabad iskolává alakult, ahol az új magyar festőgeneráció majd minden jelentős alakja megfordult. Az iskola fő érdeme, hogy a naturalizmus és a plein air festészet eredményeit meghonosította. A korai időszakban a nagybányai stílus egyik legmeghatározóbb egyénisége Ferenczy Károly volt. Alapítói: Hollósy Simon, Réti István, Ferenczy Károly, Thorma János, Iványi-Grünwald Béla.

A nagybányai iskola a 20. század első felében mindvégig nagy hatással volt a hazai festőművészekre, hatása érvényesült a MIÉNK, a Nyolcak, a Szinyei Merse Pál Társaság, a KUT, az alföldi festők, de még a szentendrei iskola, a miskolci művésztelep festőinél is, át meg áthatotta a magyar festőművészetet, ez volt az első festőiskola, melynek munkásságát a magyar közönség keblére ölelte s tisztelte.

A nagybányaiakat sokáig csak tájképfestőként tartották számon. Az utóbbi évek kutatásai és kiállításai bebizonyították, hogy Nagybányán valamennyi műfajban születtek remekművek. Ma már nem kétséges, hogy a nagybányai festészet a maga újító mivoltában is a nagy festői hagyomány egy fejezete. De van Nagybányának még egy, manapság ritkábban emlegetett tanulsága, az, amit a nagybányai festők kortársa, barátja, szemléletük elméleti megalapozója, Lyka Károly „a felelősség elvének” nevezett.

1930-ban, visszaemlékezvén a közös indulásra, írta: „A művészet kifejezés. Aki nem szereli fel magát annak eszközeivel, nem lehet művész. S aki nem szereli fel magát tökéletesen, az nem lehet nagy művész. A nagybányaiak elméjében így formálódott ki a felelősség elve. Valóban lenézték azokat, akik nem fáradtak vas-eréllyel a kifejezőeszközök birtokbavételéért. Erkölcsi posztulátummá vált tehát a művészi tudás lehető legteljesebb megszerzése.Ez volt az ő nevelési és nevelkedési módjuk. Egy sor mesterművön kívül ezt hagyták utódaiknak örökségképpen.”

Az a fentiekből és a rendelkezésre álló hatalmas könyvészeti anyagból is egyértelműen kitűnik, hogy kiemelkedő, és nemcsak a térség, hanem határokon is átívelő jelentőségű, máig ható, a köztudatban folyamatosan jelenlévő olyan kulturális örökségről van szó, amellyel nemzetiségi hovatartozástól, kulturális érdeklődési körtől függetlenül máig büszkélkedhetünk.

A nagybányai művésztelep történetéről itt olvashatnak bővebben.

Szöveg forrása: 1

Képek forrása: 1 2 3 4