ESZTERHÉJ-PROGRAM

MONDÓKÁK, MESÉK, NYELVTÖRŐK. Ezekkel és más egyéb eszközökkel, mint például zene és festészet segítik és teszik 
színessé, játékossá a tanulást az Eszterhéj videók a gyermekek számára. Az óvodás korú gyerekeknek készült kisfilmek 
komplex, fejlesztő feladatokat tartalmaznak, melyek könnyen beilleszthetőek bármilyen óvodai programba. 
Segíti az óvoda pedagógusok tervező munkáját, illeszkednek az évkör jeles napjaihoz, témaköreihez. 
Akár szülők részére is elérhetők, az otthoni fejlesztés céljára! 

Karát Eszter, az Eszterhéj-program alapítója, a következőket vallja:

„Az Eszterhéj-program remek kiegészítője az óvodáskorú gyermekek nevelésnek és képességfejlesztésének. 
A videókban egy-egy témát gyermekirodalmi műveken, dalokon, játékokon, 
ismeretterjesztő feladatokon keresztül is megközelítünk. 
A foglalkoztató filmek súlyponti eleme a vizuális nevelés, azaz egy alkotó feladat, amely az adott témából inspirálódik: 
például a huszadik századi képzőművészet remekeiből, természeti jelenségekből, az állatvilágból vagy meséből. 
A megrendelők minden filmhez forrásmegjelölésekkel és esetenként mellékletekkel ellátott tervezetet kapnak. 
Ez gazdagíthatja a pedagógusok szakmai repertoárját is.

A videókban a hagyományos óvodai gyermek- és zeneirodalomból válogattunk, amely rendkívül igényes és gazdag. 
A filmek további különlegessége, hogy a kiválasztott dalokat Fekete Krisztián zenepedagógus közreműködésével 
cimbalmon is megszólaltatjuk. Nem titkolt célunk ezzel a hungarikum hangszer népszerűsítése és megismertetése 
a legkisebbekkel is.

Azt a nézetet képviselem az óvodai és az iskolai vizuális nevelésben, amely szerint az egyoldalú, 
csupán a végtermékre koncentráló feladatok helyett sokkal fontosabb maga az alkotás folyamata, az élmények és 
a tudás, amelyet a gyermek egy feladatmegoldása közben megszerez.”

ESZTERHÉJ-PROGRAM
ESZTERHÉJ-PROGRAM