Augusztus 20-i ünnepnap

Augusztus 20-a különleges nap a magyarok életében. Ezen a napon ugyanis három különböző
ünnepre is megemlékezünk. Az első egy vallási ünnep Szent István király ünnepe, a második egy
nemzeti ünnep mellyel Magyarország alapítására emlékezünk, a harmadik ünnep pedig a mezőgazdasági munkákkal van összefüggésben. Ezen a napon fejeződtek be az aratások, így az új kenyér ünnepét is ezen a napon tartották meg.

Az augusztus 20-i ünnepeknek a története Szent István uralkodásával kezdődik, aki augusztus 15-ét,
Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé. E napon hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és
tartott törvénynapot, élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának,
s 1038-ban ezen a napon halt meg.

A Szent István ünnepét Szent László király tette augusztus 20-ára, mert 1083-ban ezen a napon
emelték oltárra István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami szentté avatásával volt
egyenértékű.

Az évszázadok folyamán változtak a hozzájuk kötődő tartalmak, hangsúlyok. Augusztus 20-a esetében
az ünnep állami és egyházi jellegének egyensúlya is folyamatosan változott. A török hódoltság idejére
Szent István ünnepe elveszítette az Árpád-ház idején oly fontos dinasztikus erejét.

XI. Ince pápa 1686-ban a török fölött aratott győzelem emlékére megváltoztatta Szent István
ünnepének dátumát. Annak örömére, hogy szeptember 2-án Buda váráról lekerült a félholdas zászló,
elrendelte, hogy az egész katolikus világ minden év szeptember 16-án emlékezzék meg Szent István ünnepéről.

Mária Terézia, hogy a magyar rendek kedvében járjon, 1774-ben országos ünneppé nyilvánította
Szent István napját, az ünnep időpontjának pedig a régi időpontot, augusztus 20-át határozta meg. A
királynőnek köszönhető az is, hogy Raguzából (mai Dubrovnikból) Budára visszahozatta a Szent
Jobbot, amelyet ettől kezdve minden év augusztus 20-án körmenetben vittek végig a városon.

Az 1848-49-es szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg az ünnepet, mert Szent
István a független magyar állam jelképe volt. Az 1867. évi kiegyezés után azonban az ünnep visszanyerte régi fényét.

A két világháború között az ünnep kiegészült a Szent István-i, azaz a Trianon előtti Magyarország
visszaállítására való folyamatos emlékezéssel, emlékeztetéssel. Az 1938. augusztus 18-án, Szent
István halálának 900. évfordulója alkalmából Székesfehérváron összeülő Országgyűlés az 1938. évi
XXXIII. törvénnyel augusztus hó 20. napját Szent István király emlékezetére nemzeti ünnepnek nyilvánította.

1945 után augusztus 20-át egyházi ünnepként 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan, az akkor több
százezer embert vonzó Szent Jobb-körmenetet a következő évben már betiltották. A kommunista
rendszer kiépülésével az ünnep vallási, és nemzeti tartalmát nem vállalta, de teljes megszüntetését
sem látta célszerűnek, ezért inkább változtatott rajta, és új funkciót adott neki. Augusztus 20-át az új
kenyér ünnepének nevezték el, majd új, szocialista államalapításként 1949. augusztus 20-ra
időzítették a szovjet mintájú alkotmány hatályba léptetését. Ennek megfelelően 1949 és 1989 között
augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték, 1950-ben az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a Magyar Népköztársaság ünnepévé nyilvánította.

A rendszerváltozással felelevenedtek a régi tradíciók, és a három különböző, de egy napon tartott
ünnep gyakorlatilag összenőtt. Az 1990-es első szabad választások után megalakult Országgyűlés

1991.március 5-én a nemzeti ünnepek – március 15., augusztus 20., október 23. – közül Szent István
napját nyilvánította a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepévé.

Ezen a napon rangos állami kitüntetéseket adományoznak, ekkor adják át többek között a 2011-ben
újraalapított Magyar Szent István-rendet, a legmagasabb állami kitüntetést. A hagyományoknak
megfelelően, az ünnep elmaradhatatlan része Magyarország lobogójának felvonása, a honvédtisztek
avatása a Kossuth téren, az esti tűzijáték a Duna-parton, valamint az új kenyér, és az ország
tortájának megkóstolása. Az ünnep ugyanakkor megőrizte vallási jellegét is, hiszen 1989 óta minden év augusztus 20-án a Szent Jobb-körmenetet is megtartják.

Felhasznált irodalom:
https://koppenhaga.mfa.gov.hu/news/augusztus-20-allamalapitas-es-szent-istvan-uennepe
https://lafemme.hu/kultura/737_mit_unneplunk_augusztus_20_an
https://viragotegymosolyert.hu/augusztus-20-az-uj-kenyer-unnepe-is/
https://gardenista.hu/2017/08/20/az-uj-kenyer-unnepe/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_20-i_nemzeti_%C3%BCnnep