Értéktár

Játszó gyerekek, 20. század eleje Bihari Anna-Pócs Éva: Képes magyar néprajz. Corvina, Budapest, 1985, 28. old

Gyermekek napja

Május utolsó vasárnapját rendszeresen tűkön ülve várják a kiskorúak, hisz nem más van ilyenkor,
mint a nemzetközileg ünnepelt gyermeknap. Az ünnepet a világ számos országában megrendezik, az
év legkülönbözőbb napjain.

ESZTERHÉJ-PROGRAM

MONDÓKÁK, MESÉK, NYELVTÖRŐK. Ezekkel és más egyéb eszközökkel, mint például zene és festészet segítik és teszik
színessé, játékossá a tanulást az Eszterhéj videók a gyermekek számára. Az óvodás korú gyerekeknek készült kisfilmek
komplex, fejlesztő feladatokat tartalmaznak, melyek könnyen beilleszthetőek bármilyen óvodai programba.

Aracsi Pusztatemplom

Aracsi Pusztatemplom

Az Aracsi pusztatemplom a vajdasági magyarok egyik legősibb és legértékesebb műemléke,
mely már a középkor óta hirdeti a helyi magyarok jelenlétét a térségben.

Kópé Góbé Tanoda

2021 januárjában megnyitotta kapuit Csíkszeredán a Székelyföldi Kópé Góbé Tanoda, ahol Iskola
utáni (After School), magyar nyelvű foglalkozásokat biztosítanak vegyes korosztálynak.

NAGYBÖJT

A hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó időszak a keresztény egyházban a húsvéti
előkészület ideje. A 40 napos böjt a 7. századtól vált szokássá, 1091-ben II. Orbán pápa iktatta
törvénybe.

Farsang

Vízkereszt napjától (január 6.) hamvazószerdáig tartó időszak. A szokások és hiedelmek zömének szempontjából azonban többnyire farsang vasárnap, farsanghétfő és húshagyókedd alkotja a farsangot.

A Halászi Búcsú

Templomunkat 1775-ben, Mária Terézia leánya: Mária Krisztina Főhercegnő építtette. Az új barokk stílusú templomot, 1777-ben szentelték fel. A templomunk védőszentje: Szent Márton, akinek november 11-én van a névnapja. Ez a …

Május 1.-je Visken

A munka ünnepe (korábban a munkások ünnepe) a nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt ünnepnap, a legtöbb országban hivatalos állami szabadnap. Van ahol ennek a napnak a megünneplésére felvonulásokat, zenés mulatságokat rendeznek, …